Obróbka wibrościerna

Laserowe cięcie. Obróbka skrawaniem metali.

Jednym z istotnych problemów w technikach wytwarzania stanowią procesy usuwania zadziorów elementów obrabianych metodami obróbki skrawaniem i po cięciu laserem oraz wodą. Jedną z odmian procesów wygadzania z zastosowaniem narzędzi ściernych w postaci kształtek stanowi obróbka wibrościerna. Polega ona na usuwaniu niewielkich naddatków materiału, w wyniku względnych przemieszczeń kształtek ściernych w stosunku do przedmiotów obrabianych.

Nasze maszyny gwarantują, że usługa gratowania oraz polerowania jest na najwyższym poziomie.