Spawanie

Laserowe cięcie. Obróbka skrawaniem metali.

NOWOŚĆ

SPAWANIE

KRAWMET Olsztyn

Spawanie to nic innego jak łączenie materiałów topliwych, głównie metali i ich stopów, przez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania nacisku z dodatkiem lub bez spoiwa w postaci np. drutu spawalniczego za pomocą ciepła.

ZOBACZ WIĘCEJ
Spawanie to nic innego jak łączenie materiałów topliwych, głównie metali i ich stopów, przez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania nacisku z dodatkiem lub bez spoiwa w postaci np. drutu spawalniczego za pomocą ciepła.
Nie zawsze i wszędzie możemy spawać daną metodą. Trzeba wiedzieć jakie elementy chcemy ze sobą połączyć i jakie materiały do tego wykorzystać. Poniżej przedstawiamy w skrócie najbardziej popularne rodzaje spawania.

Metody spawalnicze są oznaczone skrótami oraz numerami.
E – 111 (MMA) Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną.
MIG – 131 (GMAW) Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego     
MAG – 135 (GMAW) Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego
MAG – 136 (FCAW) Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego
MAG – 138 (FCAW) Spawanie drutem proszkowym z rdzeniem metalicznym w osłonie gazu aktywnego
TIG – 141 (GTAW) Spawanie elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych

Zapraszamy do współpracy również w zakresie spawania.